کدبازان

لوازم دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | مواد مصرفی دندانپزشکی | فروش لوازم دندانپزشکی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد دندانسازی

فروش تجهیزات دندانپزشکی | فروش مواد دندانسازی | فروش لوازم دندانسازی | فروش مواد مصرفی دندانپزشکی مواد دندانپزشکی

خرید اینترنتی مواد دندانپزشکی | لیست لوازم مصرفی دندانپزشکی | فروشگاه اینترنتی مواد دندانپزشکی | فروش اینترنتی مواد دندانپزشکی | لوازم مصرفی دندانپزشکی

فایل روتاری VDW - Mtwo

محتوی بسته: 4 و یا 6 عدد فایل تک سایز
طول: 25 میلی متر
سرعت: 250 الی 350 دور در دقیقه
تورک: 1 الی 3 نیوتن بر سانتی متر
قابل استفاده با انواع دستگاه های روتاری
مناسب برای آماده سازی و شکل دهی کانال های ریشه عریض

شرکتVDW
سایز فایل10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60
کشورآلمان
تعداد فایل در جعبه4 | 6
تقارب0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07
طول25
محدوده تورک1 الی 3 نیوتن بر سانتی متر
نوعSequencing File
سرعت چرخش250 الی 350 دور در دقیقه

    

فایل های Mtwo برای آماده سازی کانال ریشه و درمان اندو بدون استفاده از فایل های دستی بسیار ایده آل می باشند.

   

سایزهای اصلی به صورت بسته های 4 عددی:

#10 - T=4%
#15 - T=5%
 #20 & #25 - T=6%

   

سایزهای فرعی به صورت بسته های 6 عددی:

#35 & #40 & #45 & #50 & #60 - T=4%
#30 - T=5%
#30 & #35 & #40 - T=6%
#25 - T=7%

     

** تمامی فایل ها با طول 25 میلی متر (طول عملکردی 16 میلی متری) موجود می باشند ** 

      

   

dandal

     

فایل های Mtwo دارای سایزها و تقارب های متنوعی می باشد، بطوری که:

- سایز 10 با تقارب 4% - سایز 15 با تقارب 5% - سایز 20 و 25 با تقارب 6% برای آماده سازی و شکل دهی تمامی کانال های قابل استفاده می باشند.

* سایزهای مناسب برای تمامی کانال ها (سایزهای اصلی) در بسته های تک سایز 4 عددی موجود می باشد.

    

- سایز 30 با تقارب 5% و سایز 35، 40، 45، 50 و 60 با تقارب 4% برای شکل دهی کانال های عریض و روش تراکم جانبی کاربرد دارند. 

همچنین اخیرا کمپانی VDW سایز 25 با تقارب 7% و سایز 30، 35 و 40 با تقارب 6% را نیز به مجموعه Mtwo اضافه نموده است. این فایل ها برای شکل دهی کانال های عریض و تراکم افقی (مواد گرم) قابل استفاده می باشند.

** سایزهای مناسب برای کانال های عریض (سایزهای فرعی) در بسته های تک سایز 6 عددی موجود می باشند.

   

vdw - mtwo                   
                 

سایزهای موجود و کاربرد هر یک:

۱. دو سایز #10/4% و #15/5% برای آماده سازی و گشاد کردن ابتدایی کانال مناسب می باشند زیرا دارای مارپیچ های بزرگ و ثابتی بوده که این امر باعث افزایش تعداد مارپیچ و افزایش ثبات فایل می شود.

۲. دو سایز #20/6% و #25/6% بواسطه های لبه های برش دهنده و تهاجمی خود برای حذف دنتین و شکل دهی دندان مفید می باشند.

۳. سایزهای #30/5%، #35/4% و #40/4% به دلیل کاهش تیپر فایل برای گشادسازی 1/3 اپیکال بدون تضعیف دندان مناسب هستند.

۴. برای آماده سازی کانال های عریض می توان از دو سایز #40/6% و #50/4% استفاده نمود زیرا با افزایش سایز و تیپر، سطح مقطع آنها نیز کاهش یافته که این امر باعث افزایش انعطاف پذیری فایل شده است.

     

vdw

     

مزایا:

۱. یک توالی ثابت برای تمامی کانال ها
۲. طول مناسب فایل ها برای دستیابی به طول کارکرد
۳. برش و شکل دهی همزمان فایل
۴. ایجاد مسیر مطلوب توسط هر فایل برای فایل بعدی
۵. عدم تضعیف دندان و حذف بیش از حد دندان
۶. امکان استفاده برای تمامی کانال ها با آناتومی های مختلف

                    

dandal